• Nog geen Sherpa account? Registreer je nu
  • Aanmelden

Wat
Waar
Wanneer
OfBekijk alle Sherpa.be tickets

Disclaimer

Inhoud

Sherpa.be besteedt veel zorg aan de creatie van de databank gebruikt voor deze website. Sherpa.be garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Sherpa.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met een zoekmachine, is Sherpa.be niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Sherpa.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Sherpa.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Gehandicapten

Het gros van de zalen met dewelke wij een akkoord bereikten aangaande de ticketverkoop, beschikt over een beperkt aantal plaatsen dat is voorbehouden aan gehandicapten. Sherpa.be treedt op als dienstverlener voor een organisator van een evenement en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld indien zou blijken dat voor een bepaald evenement de hoeveelheid plaatsen voorbehouden aan gehandicapten, is opgebruikt.

Wenst u plaatsen te reserveren voor rolstoelen en of hun begeleiders, dan verwittigt u ons het best via een e-mail of een telefonische oproep. Onze medewerkers staan u dan vakkundig te woord.